Bente
Haraldson Syre
Administrerende banksjef

Kommentar fra administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Visjonen vår er å «Bidra til at Haugalandet er et godt sted å bo og leve». Med andre ord skal vi være en bidragsyter for både privatpersoner og næringslivet i regionen vår. I tillegg har vi stort fokus på vårt samfunnsansvar. Som en selvstendig lokal sparebank ønsker vi å utgjøre en forskjell lokalt. Verdiene vi skaper, forvalter vi på Haugalandet og i vårt markedsområde i Sunnhordland. Overskuddet banken har går tilbake til regionen vår. Det er derfor viktig for oss å levere gode resultater, slik at vi kan være en sentral bidragsyter lokalt og leve opp til visjonen vår.

Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet og sterk utlånsvekst.

Høy aktivitet

Vi kan se tilbake på et år med høy aktivitet og sterk utlånsvekst. Til tross for uroligheter i finansmarkedene, høy inflasjon og uforutsigbarhet som har satt sitt preg på året som har gått, fikk banken et bra resultat i 2022. Dette gir oss en bekreftelse på at forretningsmodellen vår fungerer svært godt, og viser også at sparebank-modellen står sterkere enn noen gang. Ikke minst viser bankens resultat at vi har tilpasningsdyktige og kompetente ansatte, som har gjort en betydelig innsats gjennom hele 2022.

Solid årsresultat

Haugesund Sparebank leverer et regnskap som viser et årsresultat etter skatt på kr 123,2  mill, mot kr 125,3 mill i 2021. God vekst og bra inntektsutvikling har bidratt til et bra resultat for banken. Banken har solid kapitaldekning, med en ren kjernekapital på 21,54 prosent ved utgangen av året. Deler av bankens overskudd går tilbake til innbyggerne, næringslivet, fellesskapet og samfunnet. Når vi nå legger bak oss et år med lønnsom og effektiv bankdrift, vil det komme regionen vår til gode gjennom betydelig støtte til blant annet kultur, idrett og næringsutvikling.

Forretningskapital

Utlånsveksten var på 11,30 % i 2022, mens innskudd er redusert i samme periode med en nedgang på 2,21 %. Veksten totalt har bidratt til at bankens forretningskapital ved utgangen av året er på kr 16,3 milliarder. Dette viser at Haugesund Sparebank er et foretrukket valg for stadig flere kunder, noe vi er stolte av og setter stor pris på. Tilbakemelding fra kundene viser at de verdsetter vår tilgjengelighet, kompetanse og det å kunne møte en rådgiver.

Urolige tider

2022 har også vært preget av krigen i Ukraina, høy inflasjon, høye strømpriser og renteøkninger. Dette har påvirket mange av bankens kunder. I året som har gått har ansatte i banken derfor hatt stort fokus på å være til stede for kundene. Det å være en lokal bank som kjenner forholdene her vi er, kjenner personene, kjenner bedriftene, og forstår hvor krevende kraftig pris-stigning og uforutsigbarhet har vært for kundene våre, det tror vi har stor verdi.

Vi er forberedt på at mange kunder opplever økonomisk utrygghet som følge av høyere kostnader og usikre fremtidsutsikter. Vi skal da være til stede og tilgjengelig for våre kundene, med god rådgivning for de som har behov for det.

Viktig å være fysisk til stede

Å være til stede og tilgjengelig for kundene våre, er en sentral del av strategien til Haugesund Sparebank. Tett oppfølging og tidlige grep har høy prioritet i tider som dette, og vi er godt rustet for å bidra.  Lokal, nær og personlig får en ekstra betydning i usikre tider. Vi ønsker at Haugesund Sparebank skal være med på hele livsreisen til kundene – fra de små til de store tingene i livet. Vi skal fortsatt ha avdelingskontor i hele regionen og være tett på med mulighet for rådgivning og banktjenester nær der folk bor. Dette mener vi er viktig, og vi har derfor i februar 2023 åpnet bankens 8 kontor, som ligger i Etne. I tillegg har vi styrket satsingen vår i Sveio.

Bærekraftstrategi

Det å få på plass en tydelig bærekraft-strategi og har stått sentralt for oss de siste årene.  Strategien skal tydeliggjøre og være retningsgivende arbeidet med bærekraft. Banken har en klar målsetting om å være en pådriver for bærekraftig utvikling lokalt. Som lokal finansinstitusjon har vi sterk kraft til å påvirke, og vi skal ta vår del av ansvaret. Vi skal stille krav til både oss selv, kunder og leverandører, og vi har betydelige midler som er avsatt til å bygge et sterkere lokalsamfunn, og vi deltar i en rekke samarbeid med mål om å gjøre regionen vår mer bærekraftig.

Tusen takk

Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til bankens kunder, egenkapitalbeviseiere, samarbeidspartnere og ikke minst til våre tillitsvalgte og dyktige ansatte. Alle har bidratt til at Haugesund Sparebank framstår som en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring på Haugalandet og i Sunnhordland.

Vi er lokal, nær og personlig

Haugesund 13. mars 2023