Note 11

11. Sensitivitet tapsmodell

Tapsgradsmodellen som benyttes for beregning av forventet tap på engasjementene bygger på flere kritiske estimater, herunder tapsgrad, nedbetalingsprofil, forventet levetid og makroutvikling

Modellen og tapsestimatene er således sårbare for endringer i forutsetninger Banken har derfor beregnet tapsestimater gitt endringer i sentrale forutsetninger for å illustrere hvordan tapsestimatene påvirkes

Det er foretatt sensitivitetsanalyser for følgende faktorer: Nåværende: Simulering: Økt tapsavsetning Reduksjon Tapsavsetning Endring i %
Tapsgraden økes fra 0,15 % til 2 % for PM 0,15 0,2 4 443 664 6,66 %
Tapsgraden reduseres fra 0,15 % til 0,1 % for PM 0,15 0,1 4 443 656 6,66 %
Tapsgraden økes fra 0,4 % til 0,5 % for BM 0,4 0,5 6 992 337 10,48 %
Tapsgraden reduseres fra 0,4 % til 0,3 % for BM 0,4 0,3 6 992 320 10,48 %
Positivt scenario vektes 100 % sannsynlig 26 313 284 39,44 %
Negativt scenario vektes 100 % sannsynlig 55 915 765 83,81 %