Note 20

Anleggsmidler

Maskiner Inventar Innredning Kjøretøy* Software Bygninger Teknisk innstallasjon Sum
Anskaffelseskost 01.01.22 1 111 576 1 134 158 710 307 1 017 890 6 166 278 21 740 385 4 893 255                 36 773 849
Omgruppert                                       –
Tilganger 2022 236 249 499 344 750 440 2 999 039 2 737 357 26 922 2 156                    7 251 507
Avgang til avskrevet verdi -640 418 –                     640 418
Avskrivninger 202 -477 629 -656 963 -266 636 -695 651 -2 724 693 -583 618 -593 178 –                 5 998 368
Bokført verdi 31.12.22 870 196 976 539 1 194 111 2 680 860 6 178 942 21 183 689 4 302 233 37 386 569
Økonomisk levetid 5 år 7 år 5 år 5 år 5 år 50 år 10 år
Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær