Note 25

 Ikke børsnoterte aksjer

Aksjer: Org.nr Antall Eierandel Bokført verdi/markeds-verdi Kostpris
BALDER BETALING AS 918693009 804 358 2,93 % 27 026 429 18 110 437
Brage Finans AS 995610760 4 245 332 3,10 % 85 585 893 59 749 090
Eiendomskreditt AS 979391285 93 555 3,04 % 15 694 787 9 684 520
Eiendomsmegler A AS 893527702 155 31 % 1 340 508 1 340 508
Eksportfinans ASA 816521432 94 0,04 % 2 167 734 1 423 004
Frende Holding AS 991410325 103 292 1,55 % 38 662 196 11 945 601
Kredittforeningen for Sparebanker 986918930 920 1,84 % 1 076 400 947 600
Langevåg Bygdatun AS 980827224 300 4,90 % 2 003 001 2 003 000
NorgesInvestor Proto AS 812746162 60 000 6,85 % 11 350 200 6 000 000
Norne Securities AS 992881461 304 427 1,65 % 812 820 1 080 598
Norsk Gjeldsinformasjon 920013015 1 731 0,33 % 126 155 126 064
Spama AS 916148690 122 0,39 % 200 592 13 000
Verd Boligkreditt AS 994322427 147 834 13,31 % 160 695 854 152 148 013
VN NORGE AS 821083052 233 0,10 % 1 515 579 2 257 296
Div småposter 5 008 437 591
Sum aksjeposter 348 263 156 267 266 322

 

Inngående beholdning aksjer 01.01.22 282 857 256
Tilgang gjennom året 64 081 228
Avgang gjennom året -4 703 326
Nedskrivning 0
Verdijustering etter overgang til IFRS (virkelig verdi) 6 203 777
Ny bokført beholdning pr 31.12.22 348 444 935