Note 28

Annen gjeld

2022 2021
Skattetrekk                            2 207 130                          2 408 810
Arberidsgiveravgift                            1 988 673                          1 370 775
Leverandørgeld                            5 748 174                          3 462 315
Påløpte feriepenger                            5 066 234                          4 946 935
Avsatt utbytte                         14 625 000                       14 625 000
Avsatt bonus                                                –                          1 483 721
Leieforpliktelse – IFRS                            8 409 031                          9 569 983
Annen gjeld diverse                         26 816 755                          8 391 264
Sum annen gjeld 64 860 997 46 258 803