Innskudd/dagligbank

Ved utgangen av 2022 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 8.845 millioner kroner. Dette er en reduksjon på 200,2 millioner kroner eller 2,21 prosent fra året før.

Innskuddsmassens sammensetning pr. 31.12.2022 sammenlignet med 2021 var som følger:

Inskuddsmassens sammensetning (millioner kroner) 2022 2021
Bedriftskonto/Foreningskonto/Landbrukskonto 1.139,6 1.366,6
Personkonto 930,3 923,8
Seniorkonto 390,1 405,9
Boligsparing for ungdom (BSU) 219,1 232,2
Kapitalkonto/Plasseringskonto 2.707,0 2.578,1
31 dagers innskudd 1.179,5 897,5
Andre vilkår 2.279,9 2.640,9
Sum 8.845,59 9.045,89

Banken har fortsatt høy innskuddsdekning i 2022. Denne negative utviklingen i bankens innskudd skyldes økning frafall av en stor kommunekunde. Haugesund Sparebank fikk tilsammen 1797 nye kunder i 2022. Dette tyder på at  personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester.