Renteutviklingen

Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2022 på 2,45 prosent, en økning fra 2,19 prosent året før.

Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref.  kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2022 var differansen på ca. 1,4 prosentpoeng. Bankens gjennomsnittlige utlånsrente ved slutten av 2022 var på 4,26 prosent mens gjennomsnittlig innskuddsrente var på 1,59 prosent.