Hjertelig takk

Styret vil rette en stor takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og positiv bruk av bankens tjenester i 2022. Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2022, og for utmerket samarbeid.

Styret for Haugesund Sparebank

Haugesund 31. desember 2022 / 13. mars 2023

John Erik Hagen
Leder
John Erik Hagen
Leder
Benedicte Storhaug
Nestleder
Benedicte Storhaug
Nestleder
Thor Krukhaug
Thor Krukhaug
Janne Kongshavn Hordvik
Janne Kongshavn Hordvik
Anne Marit Helgevold Heggebø
Anne Marit Helgevold Heggebø
Tore Fremmersvik
Tore Fremmersvik
Merethe Hansen
Merethe Hansen
Hans Olav Omland
Hans Olav Omland