Tall fra kommunene hvor banken har kontor

Se utviklingen for banken i kommunene der banken har kontor.

For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner):

Haugesund Bømlo Tysvær Vindafjord Sveio
  2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022
Innskudd fra kunder 3.671,3 3.358,7 499,7 504,2 1.085,4 784,8 1.454,7 1.507.,6 537,9 615,59
Utlån 4.627,2 4.989,2 564,0 675,4 1.662,7 1790,2 2.433,1 2.575.6 465,2 480,45

Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Sveio, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett noe høyere enn utlån til kunder bosatt i Haugesund.

Det framgår av tallene ovenfor at utviklingen for banken i alle kommuner der banken har kontor har vært god.