Bankvirksomheten

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder er Gunvor Bakke (kundevalgt). Generalforsamlingen består pr regnskapsåret 2022 av 24 medlemmer og 15 varamedlemmer med følgende fordeling:

  • 13 medlemmer og 8 varamedlemmer fra kundene
  • 6 medlemmer og 4 varamedlemmer fra de ansatte
  • 5 medlemmer og 3 varamedlemmer fra egenkapitalbeviseierne

Bankvirksomheten

Haugesund Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med kjerne-virksomhet innen bankdrift og verdipapir-foretak. I tillegg har banken eierandel i selskap som driver beslektet virksomhet, Verd Boligkreditt AS, og eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler A. Banken har også strategiske investeringer i produkt-selskaper innen forsikring, leasing og verdipapirhandel. Banken søker å ivareta sitt samfunnsansvar ved direkte utøvelse eller ved å påvirke til samme for hele virksomheten.

I løpet av 2022 har banken styrket arbeidet med å utvikle rutiner og retnings-linjer for å bevisstgjøre og konkretisere bankens rolle knyttet til etikk og samfunns-ansvar i enda sterkere grad enn tidligere, og vil ha høyt fokus på dette også i tiden fremover. Kjernen i finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at det skjer på bekostning av menneskene rundt oss, miljøet eller i strid med grunnleggende etiske prinsipper.