Tillitsvalgte 2022

Forstanderskapet

 

Medlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE FRA DE ANSATTE
Gunvor Bakke, leder Tønnes B. Tønnesen, nestleder Haavard Aksdal
Vibeke Bjerkvik Kjell Helgesen Marit S Frantsen
Arild Bjordal Johannes Helgevold Kristian Hansen
Nils Konrad Bua Knut Jakob Lervik Anne-Lise Liestøl
Anette Friestad Haaland Irene Stuhaug Grethe Solheim
Trygve Hebnes Cato Staupe
Svein Bjarte Holten
Torunn Kaasamoen
Finn Lothe
Francisco Munoz
Ingfrid Nilssen
Elisabeth Haugen Skeie
Kjersti Skogland Urrang

Varamedlemmer

KUNDEVALGTE FRA EGENKAPITALBEVISEIERNE  FRA DE ANSATTE
Marianne Baardsen Johannes Tor Geir Johansen Kåre Breivik
Solfrid Hjortland Kinn Bjarne Johannes Laastad Wenche Endresen
Morten Hedegaard-Larsen Maria Oftedal Siri Tungesvik Vestbø
Odd Kåre Mæhle Siv Margareth Åsen
Finn Nistad
Mari Kjølstad Tenden
Asbjørn Velde
Kjetil Velde

 

Styret

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
ohn Erik Hagen, leder Hege Mokleiv (fast møtende vara)
Benedicte Storhaug, nestleder Åse Tveit Samdal
Tore Fremmersvik Nils Inge Vikanes
Anne Marit Helgevold Heggebø Anne-Lise Liestøl fra de ansatte (personlig varamedlem for Merethe Hansen)
Janne Kongshavn Hordvik Paal Nebylien fra de ansatte (personlig varamedlem for Hans Olav omland)
Thor Krukhaug
Merethe Hansen fra de ansatte
Hans Olav Omland fra de ansatte

 

Ekstern revisor

Deloitte AS

 

Valgkomite for forstanderskapet

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
Nils Konrad Bua, leder Arild Bjordal
John Kongshavn Trygve Hebnes
Francisco Munoz Ingfrid Nilsen
Kjersti Skogland Urrang Elisabeth Haugen Skeie
Anne Lise Liestøl fra de ansatte Grethe Solheim, fra de ansatte

 

Valgkomite for egenkapitalbeviseierne

MEDLEMMER VARAMEDLEMMER
John Kongshavn, leder Ann Evy Gamst
Eli Strømme Devold Kirsten Sofie V Skogland
Olav Granberg Arne Johan Skrunes